Česká geografická společnost

Připravujeme

GEOGRAFIE 124/1 (2019)
vyjde v březnu 2019

TOMCZYK Arkadiusz M., BEDNORZ Ewa, PÓŁROLNICZAK Marek
The occurrence of heat waves in Europe and their circulation conditions
článek v angličtině

POPOV Tatjana, GNJATO Slobodan, TRBIĆ Goran
Changes in extreme temperature indices over the Peripannonian region of Bosnia and Herzegovina
článek v angličtině

HYNČICA Martin, HUTH Radan
Dlouhodobé změny skupenství srážek v Česku
článek v angličtině

POKOJSKA Paulina
Simulating land use change in the southern part of Warsaw Metropolitan Area with application of Dyna-CLUE model
článek v angličtině

FERANEC Ján, KOPECKÁ Monika, BOBÁĽOVÁ Hana, PAZÚR Róbert, SZATMÁRI Daniel, HOLEC Juraj, ŠŤASTNÝ Pavel
Prehľad štúdií venovaných vplyvu krajinnej pokrývky/využitia krajiny na fenomén „urbánny ostrov tepla“ hodnotený prostredníctvom modelu MUKLIMO
článek v angličtině