Česká geografická společnost

Připravujeme

GEOGRAFIE 123/4 (2018)
vyjde v prosinci 2018

POKOJSKA Paulina
Simulating land use change in the southern part of Warsaw Metropolitan Area with application of Dyna-CLUE model
článek v angličtině

SEGERER Matthias, HOMMEROVÁ, Dita
Shopping in Bavaria: Why do Czech customers come to Upper Palatinate? Motives, sales volume, and the importance of distance
článek v angličtině

KRIŽAN Ľuboš, BAAR Vladimír
Indické geopolitické myslenie během postkoloniálneho období
článek v češtině

DOLEŽELOVÁ Lucie
K neoliberalizmu nebo zpět: Srovnání vývoje urban governance západoevropských a postsocialistických měst na příkladech velkých urbanistických projektů
článek v češtině