Česká geografická společnost

Připravujeme

GEOGRAFIE 124/3 (2019)
vyjde v září 2019

PIŃSKWAR Iwona, CHORYŃSKI Adam, GRACZYK Dariusz, KUNDZEWICZ Zbigniew W.
Observed changes in precipitation totals in Poland
článek v angličtině

IGNATYEVA Ekaterina, SÝKORA Luděk
Cizí mezi svými: lokální interakce, integrace a segregace ruských imigrantů v Praze
článek v češtině

FRAJER Jindřich
Josefský katastr jako zdroj geografických informací o historické krajině
článek v češtině

ĎURČEK Pavol, ŠPROCHA Branislav
Transformácia plodnosti na Slovensku v kontexte rozdielov medzi centrom a zázemím
článek ve slovenštině