Česká geografická společnost

Kontakt

VYDAVATEL
Česká geografická společnost
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6
128 43 Praha 2
Česko
e-mail: dana.fialova@natur.cuni.cz

REDAKCE
Redakce Geografie
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6
128 43 Praha 2
Česko
e-mail: vit.jancak@natur.cuni.cz

Šéfredaktor
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6
128 43 Praha 2
Česko
e-mail: dusan.drbohlav@natur.cuni.cz

Výkonný redaktor
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6
128 43 Praha 2
Česko
e-mail: vit.jancak@natur.cuni.cz

Zástupce šéfredaktora pro fyzickou geografii
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kotlářská 267/1
611 37 Brno
Česko
e-mail: brazdil@geogr.muni.cz

Zástupce šéfredaktora pro socioekonomickou geografii
doc. RNDr. Jiří Blažek, PhD.
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6
128 43 Praha 2
Česko
e-mail: jiri.blazek@natur.cuni.cz

Zástupce šéfredaktora pro kartografii a geoinformatiku
prof. RNDr. Vít Voženílek, Ph.D.
katedra geoinformatiky
Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity
17. listopadu 50
771 46 Olomouc
Česko
e-mail: vit.vozenilek@upol.cz