Czech geographical society

Forthcoming articles

GEOGRAFIE 124/3 (2019)
due to be published in September 
2019

PIŃSKWAR Iwona, CHORYŃSKI Adam, GRACZYK Dariusz, KUNDZEWICZ Zbigniew W.
Observed changes in precipitation totals in Poland
published in English

IGNATYEVA Ekaterina, SÝKORA Luděk
Cizí mezi svými: lokální interakce, integrace a segregace ruských imigrantů v Praze
published in Czech

FRAJER Jindřich
Josefský katastr jako zdroj geografických informací o historické krajině
published in Czech

ĎURČEK Pavol, ŠPROCHA Branislav
Transformácia plodnosti na Slovensku v kontexte rozdielov medzi centrom a zázemím
published in Slovak