Czech geographical society

Geografie 123/1 (2018)

Published 31. 3. 2018

» Next issue

» Previous issue

Articles in this issue

RADEVSKI Ivan, GORIN Svemir, TALESKA Milena, DIMITROVSKA Olgica
Natural regime of streamflow trends in Macedonia (Přirozený režim průtokových trendů v Makedonii), 1–20, published in English, PDF (download article)

MALINOVIĆ-MILIĆEVIĆ Slavica, RADOVANOVIĆ Milan M.
Spring and autumn frosts in the Pannonian Basin in Serbia (Jarní a podzimní mrazy v Pannonské pánvi v Srbsku), 21–36, published in English, PDF (download article)

KOCOURKOVÁ Jiřina, ŠÍDLO Luděk, NOVÁK Martin, SÝKORA Luděk
Growing gap in population dynamics, closing the gap in population size: the European Union and the United States compared (Rostoucí rozdíl v populační dynamice, snižující se rozdíl v populační velikosti: srovnání Evropské unie a Spojených států amerických), 37–62, published in English, PDF (download article)

BOROWSKA-STEFAŃSKA Marta, LEŚNIEWSKA-NAPIERAŁA Katarzyna, WIŚNIEWSKI Szymon
Land cover changes in Poland between 1990 and 2012 (Změny půdního pokryvu v Polsku v letech 1990‒2012), 63–84, published in English, PDF (download article)

BUTOWSKI Leszek, MAKOWSKA-ISKIERKA Marzena, POKOJSKI Wojciech
Tourism space versus tourism destination: methodological considerations and empirical testing of their development (Turistický prostor versus turistická destinace: metodologické úvahy a empirické ověření jejich vývoje), 85–106, published in English, PDF (download article)

MADLEŇÁK Tibor, BALAŽOVIČ Ľuboš
Political preferences of towns in Slovakia in the 1929 parliamentary election (Politické preferencie miest na Slovensku v parlamentných voľbách 1929), 107–140, published in Slovak, PDF (download article)