Czech geographical society

Geografie 122/4 (2017)

Articles in this issue

ALBA Richard, FONER Nancy
How successful is immigrant group integration in the United States and Western Europe? A comparative review and analysis (Jak úspěšná je skupinová integrace imigrantů ve Spojených státech amerických a v západní Evropě? Komparativní přehled a rozbor), 409–428, published in English, PDF (download article)

DÜVELL Franck
‘Voice’ or ‘exit’? From the streets of Syria to the borders of the EU („Hlas“ nebo „odchod“? Z ulic Sýrie k hranicím Evropské unie), 429–448, published in English, PDF (download article)

İÇDUYGU Ahmet, USTUBİCİ Aysen, ARAL İzem, AYAR Balacan
Legitimising settlement of refugees: unpacking humanitarianism from a comparative perspective (Legitimizace usazování uprchlíků: analýza humanitárního úsilí v komparativní perspektivě), 449–475, published in English, PDF (download article)

GÓRNY Agata
Eastwards EU enlargements and migration transition in Central and Eastern Europe (Rozšíření EU na východ a migrační přechod ve střední a východní Evropě), 476–499, published in English, PDF (download article)

ČERMÁKOVÁ Dita, LEONTIYEVA Yana
“I do not mind immigrants; it is immigration that bothers me”: The inconsistency of immigration attitudes in Europe (“Nemám nic proti imigrantům, ale imigrace mi vadí“: Nejednotnost v postojích k imigraci v Evropě), 500–525, published in English, PDF (download article)

DRBOHLAV Dušan, BAILEY Adrian, LUPTÁK Milan, ČERMÁKOVÁ Dita
Migrant values and social remittances across the contemporary migration-development nexus: the case of Moldovans in Czechia (Hodnoty migrantů a sociální remitence v současném výzkumu vazeb mezi migrací a rozvojem (na příkladu Moldavanů v Česku)), 526–553, published in English, PDF (download article)