Czech geographical society

Geografie 122/2 (2017)

Articles in this issue

TOMCZYK Arkadiusz M.
Atmospheric circulation during heat waves in Eastern Europe (Atmosférická cirkulace během horkých vlny ve východní Evropě), 121–146, published in English, PDF (download article)

BRÁZDIL Rudolf, ŘEZNÍČKOVÁ Ladislava, VALÁŠEK Hubert, DOLÁK Lukáš, KOTYZA Oldřich
Climatic and other responses to the Lakagígar 1783 and Tambora 1815 volcanic eruptions in the Czech Lands (Klimatické a další odezvy vulkanických erupcí Lakagígaru z roku 1783 a Tambory z roku 1815 v českých zemích), 146–168, published in English, PDF (download article)

OPRŠAL Zdeněk, HARMÁČEK Jaromír, SYROVÁTKA Miroslav
Geography of Czech aid: Where and why Czechia promotes development? (Geografie české rozvojové pomoci: kde a jak Česko pomáhá?), 169–189, published in English, PDF (download article)

KOLÁŘ Petr
Changes and variability of spring-summer air temperature in Czechia during the past 300 years: comparison of instrumental, documentary and natural proxy data (Změny a variabilita teploty vzduchu jarní a letní sezóny v Česku za posledních 300 let: porovnání přístrojových, dokumentárních a přírodních proxy dat), 190–212, published in Czech, PDF (download article)

GALIA Tomáš, ŠKARPICH Václav: (213‒235)
Morphological response of channels to long-term human interventions in mountain basins on the example of the Moravskoslezské Beskydy Mts (Czechia) (Morfologická odezva bystřinných koryt na dlouhodobé zásahy člověka v horských povodích na příkladu Moravskoslezských Beskyd (Česko)), 213–235, published in Czech, PDF (download article)

KŮSOVÁ Tereza, FIALOVÁ Dana, HUČÍNOVÁ Marta
Social networks and creation of social capital in second-home localities (Sociální sítě a vznik sociálního kapitálu v lokalitách druhého bydlení), 236–256, published in Czech, PDF (download article)