Czech geographical society

Geografie 122/1 (2017)

Articles in this issue

MILOŠEVIĆ Dragan D., SAVIĆ Stevan M., STANKOV Uglješa, ŽIBERNA Igor, PANTELIĆ Milana M., DOLINAJ Dragan, LEŠČEŠEN Igor
Maximum temperatures over Slovenia and their relationship with atmospheric circulation patterns (Maximální teploty ve Slovinsku a jejich vztah k průběhu atmosférické cirkulace), 1–20, published in English, PDF (download article)

VEJROSTOVÁ Lenka, LISÁ Lenka, BAJER Aleš, PACINA Jan
Evaluation of human impact on valley bottom sedimentation in Highlands: case study from Česká Bělá, Czechia (Zhodnocení antropogenního vlivu na geomorfologii údolí drobných vodních toků vrchovin: případová studie z Českomoravské vrchoviny, Česko), 21–44, published in English, PDF (download article)

RAKOVCOVÁ Dana
Migration plans of the international PhD students (Migrační plány mezinárodních postgraduálních studentů), 45–63, published in English, PDF (download article)

MACHAR Ivo, VOŽENÍLEK Vít, KIRCHNER Karel, VLČKOVÁ Veronika, BUČEK Antonín
Biogeographic model of climate conditions for vegetation zones in Czechia (Biogeografický model změn klimatických podmínek vegetační stupňovitosti v Česku), 64–82, published in Czech, PDF (download article)

BORÁK Libor
The role of foliar litter-fall in forming channel morphology step-pool of high-gradient streams in Moravskoslezské Beskydy Mts. (Efekt listového opadu při formování korytové morfologie step-pool vysokogradientových toků v Moravskoslezských Beskydech), 83–99, published in Czech, PDF (download article)

DOBOŠ Pavel
Imaginative geographies of Sub-Saharan Africa in the Czech environment: outline of topic (Imaginativní geografie subsaharské Afriky v českém prostředí: nástin problematiky), 100–119, published in Czech, PDF (download article)