Czech geographical society

Geografie 121/4 (2016)

Articles in this issue

SZWED Małgorzata, KUNDZEWICZ Zbigniew W., MEZGHANI Abdelkader
Variability of snow cover and frost depth at the Potsdam station, Germany (Proměnlivost sněhové pokrývky a hranice mrazu na stanici v Postupimi v Německu), 493–520, published in English, PDF (download article)

NIKITOVIĆ Vladimir, BAJAT Branislav, BLAGOJEVIĆ Dragan
Spatial Patterns of Recent Demographic Trends in Serbia (1961–2010) (Prostorové vzorce nedávných demografických trendů v Srbsku (1961–2010)), 521–543, published in English, PDF (download article)

HURRLE Jakob, SÝKORA Luděk, TRLIFAJOVÁ Lucie, KUČERA Petr
Socially excluded localities revisited (Přehodnocení pojmu sociálně vyloučené lokality), 544–565, published in English, PDF (download article)

HAMPL Martin, MARADA Miroslav
Metropolization and regional development in Czechia during the transformation period (Metropolizace a regionální vývoj v Česku v transformačním období), 566–590, published in Czech, PDF (download article)

REHÁK Štefan, ŠTOFKO Michal
Local economic impact of Big sport events: the case study of the World championship in ice hockey 2011 in Bratislava (Lokálne ekonomické vplyvy veľkých športových udalostí: prípadová štúdia MS 2011 v ladovom hokeji v Bratislave), 591–611, published in Slovak, PDF (download article)

KLINGOROVÁ Kamila
Feminist geographies of religion: Christianity in everyday life of young women (Feministické geografie náboženství: křesťanství v každodenním životě mladých žen), 612–631, published in Czech, PDF (download article)