Czech geographical society

Geografie 121/3 (2016)

Articles in this issue

SUŽIEDELYTĖ VISOCKIENĖ Jūratė , BRUČAS Domantas, BAGDŽIŪNAITĖ Renata, PUZIENĖ Rūta, STANIONIS Arminas, RAGAUSKAS Ugnius
Remotely-piloted aerial system for photogrammetry: orthoimage generation for mapping applications (Dálkově ovládaný letecký systém pro fotogrammetrii. Pořízení ortofot pro mapové aplikace), 349–367, published in English, PDF (download article)

MIKLÍN Jan, HRADECKÝ Jan
Landscape structure changes at the confluence of the Morava and Dyje Rivers (Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje), 368–389, published in Czech, PDF (download article)

POLESNÁ Helena, KOCOURKOVÁ Jiřina
Is the second demographic transition the relevant concept for European countries? (Je druhý demografický přechod stále relevantní koncept pro evropské státy?), 390–418, published in Czech, PDF (download article)

STOJANOV Robert, DUŽÍ Barbora, BUREŠ Oldřich
Coherence of Czech migration and development policy at the beginning of a recession (2008–2010) (Koherence české migrační a rozvojové politiky na začátku ekonomické recese (2008–2010)), 419–436, published in Czech, PDF (download article)

HASMAN Jiří, HÁNA David, MATERNA Kryštof
Geography of brewery: development of spatial distribution of Czech beer market after 1989 (Geografie pivovarnictví: vývoj prostorového rozdělení českého pivního trhu po roce 1989), 437–462, published in Czech, PDF (download article)

OSMAN Robert
Semantic map: the case of Ústí nad Orlicí (Sémantická mapa: příklad Ústí nad Orlicí), 463–492, published in Czech, PDF (download article)