Czech geographical society

Geografie 121/2 (2016)

Articles in this issue

KRÁLOVEC Václav, KLIMENT Zdeněk, MATOUŠKOVÁ Milada
Evaluation of runoff response on the basis of a comparative paired research in mountain catchments with the different land use: case study of the Blanice River, Czechia (Využití párového srovnávacího výzkumu pro hodnocení odtokové odezvy v rozdílně využívaných horských povodích: povodí horní Blanice, Šumava, Česko), 209–234, published in English, PDF (download article)

VLČEK Lukáš, KOCUM Jan, JANSKÝ Bohumír, ŠEFRNA Luděk, BLAŽKOVÁ Šárka
Influence of peat soils on runoff process: case study of Vydra River headwaters, Czechia (Vliv rašelinných půd na odtokový process: případová studie pramenná oblast Vydry, Česko), 235–253, published in English, PDF (download article)

BLAŽEK Jiří, BEČICOVÁ Ilona
The takeover of Prague´s banking cluster by multinational groups from an evolutionary perspective (Převzetí pražského bankovního klastru zahraničními finančními skupinami v evoluční perspektivě), 254–278, published in English, PDF (download article)

HANUS Martin, MARADA Miroslav
What does a map-skills-test tell us about Czech pupils? (Co vypovídá test mapových dovedností o českých žácích?), 279–299, published in English, PDF (download article)

STRYHAL Jan, HUTH Radan
Classifications of atmospheric circulation (Klasifikace atmosférické cirkulace), 300–323, published in Czech, PDF (download article)

KOFROŇ Jan
Tragedy of small power politics: geostrategic perspectives of Czechia through the lenses of offensive neorealism (Tragédie malého státu: geostrategické perspektivy Česka podle ofenzivního neorealismu), 324–347, published in Czech, PDF (download article)