Czech geographical society

Geografie 121/1 (2016)

Articles in this issue

GYENIZSE Péter, TRÓCSÁNYI András, PIRISI Gábor, BOGNÁR Zita, CZIGÁNY Szabolcs
A multi-factor model developed on residents’ opinions for the classification of urban residential areas (Vícefaktorový model ke klasifikaci městských obytných čtvrtí, sestavený podle názorů obyvatel), 1–31, published in English, PDF (download article)

URBAN Grzegorz
Snow cover and its variability in the Polish Sudetes Mts. and the Sudetic Foreland (Sněhová pokrývka a její proměnlivost v polských Sudetech a jejich podhůří), 32–53, published in English, PDF (download article)

KUJANOVÁ Kateřina, MATOUŠKOVÁ Milada
Improvement in physical river habitat quality in response to river restoration measures (Zlepšení kvality fyzického habitatu vodních toků jako odezva na revitalizační opatření), 54–78, published in English, PDF (download article)

KŘÍŽOVÁ Milada
Air temperature anomalies in Czechia (Anomálie teploty vzduchu na území Česka), 79–98, published in Czech, PDF (download article)

ŠKARPICH Václav, KAŠPÁREK Zdeněk, GALIA Tomáš, HRADECKÝ Jan
Anthropogenic impact and morphology channel response of Beskydian gravel-bed rivers: a case study of the Ostravice River, Czechia (Antropogenní impakt a jeho odezva v morfologii koryt beskydských štěrkonosných toků: příkladová studie řeky Ostravice, Česko), 99–120, published in Czech, PDF (download article)

ĎURČEK Pavol, BLEHA Branislav
Global development features of demographic reproduction in light of theory of stages (Globálne vývojové rysy demografickej reprodukcie vo svetle teórie štádií), 121–155, published in Slovak, PDF (download article)

PÁSZTO Vít, BURIAN Jaroslav, MAREK Lukáš, VOŽENÍLEK Vít, TUČEK Pavel
Membership of Czech municipalities to rural and urban areas: a fuzzy-based approach (Fuzzy přístup při určování příslušnosti obcí do venkovského a městského prostoru), 156–186, published in Czech, PDF (download article)

NEŠPOR Zdeněk R.
Protestant cemeteries in Czechia: a necrogeographical perspective (Evangelické hřbitovy v Česku: nekrogeografická perspektiva), 187–207, published in Czech, PDF (download article)