Czech geographical society

Geografie 120/4 (2015)

Articles in this issue

DOLÁK Lukáš, BRÁZDIL Rudolf, VALÁŠEK Hubert
Impacts of hydrometeorological extremes in the Bohemian-Moravian Highlands in 1706–1889 as derived from taxation records (Dopady hydrometeorologických extrémů na Českomoravské vrchovině v období 1706–1889 podle daňových záznamů), 465–488, published in English, PDF (download article)

MACKOVČIN Peter, JUREK Martin: (489–506)
New facts about old maps of the territory of the former Czechoslovakia (Nové poznatky o starých mapách z území Československa), 489–506, published in English, PDF (download article)

PRZYBYLSKA Lucyna
Memorial crosses in Poland: a commonplace and contested element of public roads (Pamětní kříže v Polsku: běžný, ale sporný prvek veřejných cest), 507–526, published in English, PDF (download article)

MOŚCICKA Albina
Europeana Data Model in GIS for movable heritage (Datový model EUROPEANA v GIS pro movité kulturní dědictví), 527–541, published in English, PDF (download article)

RYCHTAŘÍKOVÁ Jitka
Length of life, health and attitudes in the European Union (Délka života, zdraví a postoje v Evropské unii), 542–563, published in Czech, PDF (download article)

MÁCHA Přemysl, DROBÍK Tomáš, ŠUMBEROVÁ Monika, ŽENKA Jan, TENZIN Eva, ŠPIRKOVÁ Petronela
Geopolitical ideas of Czech public (Geopolitické představy české veřejnosti), 564–584, published in Czech, PDF (download article)

JANSKÁ Eva, BERNARD Josef
What shapes the concentration/deconcentration processes? The factors influencing internal migration of immigrants in Czechia (Koncentrační či dekoncentrační procesy? Faktory ovlivňující vnitřní migraci imigrantů v Česku), 585–602, published in Czech, PDF (download article)

KÁŽMÉR Ladislav, GREGOROVÁ Eva
Self-rated Health and its Socio-spatial Conditionality: Housing Case Study of the Senior Population of Brno (Subjektivní zdraví a jeho sociálně-prostorová podmíněnost: případová studie bydlení seniorské populace města Brna), 603–629, published in Czech, PDF (download article)