Czech geographical society

Geografie 120/3 (2015)

Articles in this issue

MOLNÁR Ernő, KOZMA Gábor, PÉNZES János
The intra-regional trade relations in the automotive industry of East-Central Europe (Vnitřní trh s automobilovým průmyslem ve střední Evropě), 297–313, published in English, PDF (download article)

VLČKOVÁ Jana
Can exports be used as an indicator of technological capabilities of countries? (Mohou být exporty použity jako indikátor technologických kapacit zemí?), 314–329, published in English, PDF (download article)

BURIAN Jaroslav, ŠŤASTNÝ Stanislav, BRUS Jan, PECHANEC Vilém, VOŽENÍLEK Vít
Urban planner: model for optimal land use scenario modelling („Urban Planner“: model pro stanovení scénářů optimálního funkčního využití území), 330–353, published in English, PDF (download article)

SVOBODA Pavel, ŠOBR Miroslav, JANSKÝ Bohumír, VLASÁK Tomáš
Influence of the river floodplain on the regime of the upper Lužnice River (Vliv říční nivy na hydrologický režim horní Lužnice), 354–371, published in Czech, PDF (download article)

STRIELKOWSKI Wadim, HLUŠTÍKOVÁ Kateřina, MALYNOVSKA Olena
Ukrainina migration in the EU: A comparative analysis of migration and remittence behaviour (Ukrajinská migrace v zemích EU: komparativní analýza migračního chování a zasílání remitencí), 372–396, published in Czech, PDF (download article)

HAMPL Martin, MARADA Miroslav
Socio-geographic regionalization of Czechia (Sociogeografická regionalizace Česka), 397–421, published in Czech, PDF (download article)

INDROVÁ Magdalena, KUPKOVÁ Lucie
Landuse changes in Prague suburban areas according to different prediction modelling approaches (Změny využití krajiny v suburbánní zóně Prahy v různých přístupech predikčního modelování), 422–443, published in Czech, PDF (download article)

VOGT David
Selected aspects of political-geographic study of the democratic civil society (Vybrané aspekty politicko-geografického studia demokratické občanské společnosti), 444–464, published in Czech, PDF (download article)