Czech geographical society

Geografie 120/2 (2015)

Articles in this issue

OUŘEDNÍČEK Martin, DRBOHLAV Dušan
For Jana Temelová and Jakub Novák (Za Janou Temelovou a Jakubem Novákem), 101–103, published in English, PDF (download article)

BERNT Matthias, GENTILE Michael, MARCIŃCZAK Szymon
Gentrification in post-communist countries: an introduction (Gentrifikace v post-komunistických zemích: úvod), 104–112, published in English, PDF (download article)

CHELCEA Liviu, POPESCU Raluca, CRISTEA Darie
Who Are the Gentrifiers and How Do They Change Central City Neighbourhoods? Privatization, Commodification, and Gentrification in Bucharest (Kdo jsou aktéři gentrifikace a jak ovlivňují území vnitřního města? Privatizace, komodifikace a gentrifikace v Bukurešti), 113–133, published in English, PDF (download article)

GENTILE Michael, SALUKVADZE Joseph, GOGISHVILI Dato
Newbuild gentrification, tele-urbanization and urban growth: placing the cities of the post-Communist South in the gentrification debate (Gentrifikace formou nové výstavby, tele-urbanizace a růst měst: postavení měst jižních post-komunistických států v debatě o gentrifikaci), 134–163, published in English, PDF (download article)

HOLM Andrej, MARCIŃCZAK Szymon, OGRODOWCZYK Agnieszka
New-build gentrification in the post-socialist city: Łódź and Leipzig two decades after socialism (Gentrifikace formou nové výstavby v post-socialistickém městě: Łódź a Lipsko dvě desetiletí po socialismu), 164–187, published in English, PDF (download article)

MURZYN-KUPISZ Monika, SZMYTKOWSKA Magdalena
Studentification in the post-socialist context: The case of Cracow and the Tri-City (Gdansk, Gdynia and Sopot) (Studentifikace v post-socialistickém kontextu: případové studie Krakova a Trojměstí (Gdaňsk, Gdyně a Sopoty)), 188–209, published in English, PDF (download article)

GRABKOWSKA Maja
Between gentrification and reurbanisation: The participatory dimension of bottom-up regeneration in Gdańsk, Poland (Mezi gentrifikací a re-urbanizací: Participativní dimenze regenerace odspoda v polském Gdaňsku), 210–225, published in English, PDF (download article)

HAASE Annegret, RINK Dieter
Inner-city transformation between reurbanization and gentrification: Leipzig, eastern Germany (Transformace vnitřního města mezi reurbanizací a gentrifikací: Lipsko, východní Německo), 226–250, published in English, PDF (download article)

KOVÁCS Zoltán, WIEßNER Reinhard, ZISCHNER Romy
Beyond gentrification: Diversified neighbourhood upgrading in the inner city of Budapest (Za hranici gentrifikace: Různé formy lokální modernizace ve vnitroměstských oblastech Budapešti), 251–274, published in English, PDF (download article)

KÄHRIK Anneli, NOVÁK Jakub, TEMELOVÁ Jana, KADARIK Kati, TAMMARU Tiit
Patterns and Drivers of Inner City Social Differentiation in Prague and Tallinn (Modely a hybné síly sociální diferenciace vnitřního města v Praze a Talinu), 275–295, published in English, PDF (download article)