Czech geographical society

Geografie 120/1 (2015)

Articles in this issue

BUCHER Slavomír, IŠTOKOVÁ Miroslava
Self-governing regions in Slovakia: Spatial differentiation and perception of socio-cultural identity by local and regional officials (Samosprávne regióny Slovenska: prostorová diferenciácia a vnímanie sociálno-kulturnej identity mistnych a regionálnych úradníkov), 1–25, published in English, PDF (download article)

HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ Klára, KAŠPAR Dan, ZIMMERMANN Pavel
Mortality rates and Europe and the trends in convergence and divergence: The situation of Czechia? (Konvergenční a divergenční tendence v Evropě z hlediska úmrtnosti: Jaké je postavení Česka?), 26–49, published in Czech, PDF (download article)

ŠILHÁN Karel, PÁNEK Tomáš, HRADECKÝ Jan
Factors, determining the origin of debris flows on the southern slopes of the Crimean Mountains (Faktory ovlivňující vznik blokovobahenních proudů na jižních svazích Krymského pohoří), 50–63, published in Czech, PDF (download article)

DEMKOVÁ Katarína, LIPSKÝ Zdeněk
Changes in non-forest woody vegetation in the south-western part of the White Carpathians 1949–2011 (Změny nelesní dřevinné vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat v letech 1949–2011), 64–83, published in Czech, PDF (download article)

ŠMÍDOVÁ Jana
Categorization of Floods in the Opava River Basine (Katergorizace povodní v povodí Opavy), 84–100, published in Czech, PDF (download article)