Česká geografická společnost

Geografie 124/4 (2019)

Vydáno 29. 12. 2019

Toto je nejnovější číslo v archivu

» Přejít na starší číslo

Články v tomto čísle

BĚLOHRADSKÝ Aleš, GLOCKER Daniela
Příčiny regionální nerovnosti ve zdravotním stavu obyvatelstva v Česku (Regional health inequalities explained: empirical evidence from Czechia), 365–383, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

HAMPL Martin, MÜLLER Jan
Vývoj geografického rozmístění obyvatelstva v Česku po roce 2000: post-transformační tendence? (Development of geographical distribution of the population in Czechia after 2000: post-transformation tendencies?), 385–409, PDF (stáhnout článek)

MIKEŠOVÁ Renáta
Vliv lokálního prostředí na volební chování v Česku (Influence of the local context on voting behaviour in Czechia), 411–432, PDF (stáhnout článek)

SVOBODOVÁ Vendula
Mocenské uspořádání a vztahy v prostředí malého města a jeho místních částí (Power organization and relations in the environment of a small town and its local parts), 433–453, PDF (stáhnout článek)

HARAKAĽOVÁ Dorota
Kontinentálny šelf: vedecká skutočnosť verzus právna fikcia (Continental shelf: scientific reality versus legal fiction), 455–478, PDF (stáhnout článek)