Česká geografická společnost

Geografie 124/3 (2019)

Články v tomto čísle

PIŃSKWAR Iwona, CHORYŃSKI Adam, GRACZYK Dariusz, KUNDZEWICZ Zbigniew W.
Observed changes in precipitation totals in Poland (Observed changes in precipitation totals in Poland), 237–264, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

MERTEL Adam, STACHOŇ Zdeněk, GLOMB Tomáš, HAMPEJS Tomáš, KAŠE Vojtěch, CHALUPA Aleš, PAPOUŠEK Dalibor
The role of spatial visual analysis in historical religious studies (The role of spatial visual analysis in historical religious studies), 265–280, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

ĎURČEK Pavol, ŠPROCHA Branislav
Transformácia plodnosti na Slovensku v kontexte rozdielov medzi centrom a zázemím (Transformation of fertility in Slovakia in the context of differences between center and hinterland), 281–314, PDF (stáhnout článek)

FRAJER Jindřich
Josefský katastr jako zdroj geografických informací o historické krajině (Josephian cadastre as a source of geographic information on historical landscapes), 315–340, PDF (stáhnout článek)

IGNATYEVA Ekaterina, SÝKORA Luděk
Cizí mezi svými: lokální interakce, integrace a segregace ruských imigrantů v Praze (Strangers among their own: local interaction, integration, and segregation of Russian immigrants in Prague), 341–364, PDF (stáhnout článek)