Česká geografická společnost

Geografie 123/4 (2018)

Články v tomto čísle

ŠERÝ Miloslav, KLEMENTOVÁ, Veronika
The regional identity of the inhabitants of regions which have experienced an interrupted continuity in their socio-historical development. A case study of Czech regions that were resettled after World War II (The regional identity of the inhabitants of regions which have experienced an interrupted continuity in their socio-historical development. A case study of Czech regions that were resettled after World War II), 437–459, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

ŠVAJDA Juraj, MASNÝ Matej, KORÓNY Samuel, MEZEI Adalbert, MACHAR Ivo, TACZANOWSKA Karolina
Visitor profiling using characteristics of socio-demographic and spatial behavior as tools to support the management of protected mountain areas (Visitor profiling using characteristics of socio-demographic and spatial behavior as tools to support the management of protected mountain areas), 461–478, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

MRKVA Luboš, JANSKÝ Bohumír
Surface water quality in the Mastnik stream catchment area: The situation in the Czech countryside (Surface water quality in the Mastnik stream catchment area: The situation in the Czech countryside), 479–505, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

KRIŽAN Ľuboš, BAAR Vladimír
Indické geopolitické myšlení (The Indian Geopolitical Thought), 507–527, PDF (stáhnout článek)

DOLEŽELOVÁ Lucie
Vliv neoliberalizmu a tradic evropského města na proměny managementu velkých urbanistických projektů v západoevropských a postsocialistických městech (The Impact of Neoliberalism and Traditions of the European City on the Transformations of the Major Urban Projects Management in Western European and Post-socialist Cities), 529–552, PDF (stáhnout článek)