Česká geografická společnost

Geografie 123/2 (2018)

Články v tomto čísle

NAĐ Imre, MARKOVIĆ Vladimir, PAVLOVIĆ Marko, STANKOV Uglješa, VUKSANOVIĆ Gordana
Assessing inland excess water risk in Kanjiza (Serbia) (Assessing inland excess water risk in Kanjiza (Serbia)), 141–158, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

ŠILHÁN Karel, GALIA Tomáš, ŠKARPICH Václav
Development of a large wood jam in medium-high mountains: An example of the Mazák Stream, Moravskoslezské Beskydy Mts., Czechia (Development of a large wood jam in medium-high mountains: An example of the Mazák Stream, Moravskoslezské Beskydy Mts., Czechia), 159–177, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

ŠILHÁN Karel
Detailed reconstruction of gully headcut retreat using exposed tree roots: a case study from the Vsetínské vrchy Mts. (Outer Western Carpathians) (Detailed reconstruction of gully headcut retreat using exposed tree roots: a case study from the Vsetínské vrchy Mts. (Outer Western Carpathians)), 179–199, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

REHÁK Štefan, ALEXY Martin, KÁČER Marek
Determinanty výberu miesta vysokoškolského štúdia na Slovensku (Determinants of choice of the place of university study in Slovakia), 201–224, PDF (stáhnout článek)

NETRDOVÁ Pavlína, NOSEK Vojtěch
Vývojové pravidelnosti a specifika geografické diferenciace obyvatelstva a jeho struktury na úrovni obcí v Česku v transformačním období (Development regularities and specific features of geographic differentiation of population and its structure on the level of Czechia’s municipalities in transformation period), 225–251, PDF (stáhnout článek)

JANOUŠEK Zbyněk
Ztráty zemědělské půdy po roce 1990 v Libereckém kraji (Agricultural land losses after 1990 in the Liberec Region), 253–278, PDF (stáhnout článek)