Česká geografická společnost

Geografie 123/1 (2018)

Články v tomto čísle

RADEVSKI Ivan, GORIN Svemir, TALESKA Milena, DIMITROVSKA Olgica
Přirozený režim průtokových trendů v Makedonii (Natural regime of streamflow trends in Macedonia), 1–20, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

MALINOVIĆ-MILIĆEVIĆ Slavica, RADOVANOVIĆ Milan M.
Jarní a podzimní mrazy v Pannonské pánvi v Srbsku (Spring and autumn frosts in the Pannonian Basin in Serbia), 21–36, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

KOCOURKOVÁ Jiřina, ŠÍDLO Luděk, NOVÁK Martin, SÝKORA Luděk
Rostoucí rozdíl v populační dynamice, snižující se rozdíl v populační velikosti: srovnání Evropské unie a Spojených států amerických (Growing gap in population dynamics, closing the gap in population size: the European Union and the United States compared), 37–62, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

BOROWSKA-STEFAŃSKA Marta, LEŚNIEWSKA-NAPIERAŁA Katarzyna, WIŚNIEWSKI Szymon
Změny půdního pokryvu v Polsku v letech 1990‒2012 (Land cover changes in Poland between 1990 and 2012), 63–84, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

BUTOWSKI Leszek, MAKOWSKA-ISKIERKA Marzena, POKOJSKI Wojciech
Turistický prostor versus turistická destinace: metodologické úvahy a empirické ověření jejich vývoje (Tourism space versus tourism destination: methodological considerations and empirical testing of their development), 85–106, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

MADLEŇÁK Tibor, BALAŽOVIČ Ľuboš
Politické preferencie miest na Slovensku v parlamentných voľbách 1929 (Political preferences of towns in Slovakia in the 1929 parliamentary election), 107–140, PDF (stáhnout článek)