Česká geografická společnost

Geografie 122/4 (2017)

Celé číslo vyšlo v angličtině. 

Články v tomto čísle

ALBA Richard, FONER Nancy
Jak úspěšná je skupinová integrace imigrantů ve Spojených státech amerických a v západní Evropě? Komparativní přehled a rozbor (How successful is immigrant group integration in the United States and Western Europe? A comparative review and analysis), 409–428, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

DÜVELL Franck
„Hlas“ nebo „odchod“? Z ulic Sýrie k hranicím Evropské unie (‘Voice’ or ‘exit’? From the streets of Syria to the borders of the EU), 429–448, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

İÇDUYGU Ahmet, USTUBİCİ Aysen, ARAL İzem, AYAR Balacan
Legitimizace usazování uprchlíků: analýza humanitárního úsilí v komparativní perspektivě (Legitimising settlement of refugees: unpacking humanitarianism from a comparative perspective), 449–475, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

GÓRNY Agata
Rozšíření EU na východ a migrační přechod ve střední a východní Evropě (Eastwards EU enlargements and migration transition in Central and Eastern Europe), 476–499, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

ČERMÁKOVÁ Dita, LEONTIYEVA Yana
“Nemám nic proti imigrantům, ale imigrace mi vadí“: Nejednotnost v postojích k imigraci v Evropě (“I do not mind immigrants; it is immigration that bothers me”: The inconsistency of immigration attitudes in Europe), 500–525, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

DRBOHLAV Dušan, BAILEY Adrian, LUPTÁK Milan, ČERMÁKOVÁ Dita
Hodnoty migrantů a sociální remitence v současném výzkumu vazeb mezi migrací a rozvojem (na příkladu Moldavanů v Česku) (Migrant values and social remittances across the contemporary migration-development nexus: the case of Moldovans in Czechia), 526–553, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)