Česká geografická společnost

Geografie 122/2 (2017)

Články v tomto čísle

TOMCZYK Arkadiusz M.
Atmosférická cirkulace během horkých vlny ve východní Evropě (Atmospheric circulation during heat waves in Eastern Europe), 121–146, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

BRÁZDIL Rudolf, ŘEZNÍČKOVÁ Ladislava, VALÁŠEK Hubert, DOLÁK Lukáš, KOTYZA Oldřich
Klimatické a další odezvy vulkanických erupcí Lakagígaru z roku 1783 a Tambory z roku 1815 v českých zemích (Climatic and other responses to the Lakagígar 1783 and Tambora 1815 volcanic eruptions in the Czech Lands), 146–168, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

OPRŠAL Zdeněk, HARMÁČEK Jaromír, SYROVÁTKA Miroslav
Geografie české rozvojové pomoci: kde a jak Česko pomáhá? (Geography of Czech aid: Where and why Czechia promotes development?), 169–189, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

KOLÁŘ Petr
Změny a variabilita teploty vzduchu jarní a letní sezóny v Česku za posledních 300 let: porovnání přístrojových, dokumentárních a přírodních proxy dat (Changes and variability of spring-summer air temperature in Czechia during the past 300 years: comparison of instrumental, documentary and natural proxy data), 190–212, PDF (stáhnout článek)

GALIA Tomáš, ŠKARPICH Václav: (213‒235)
Morfologická odezva bystřinných koryt na dlouhodobé zásahy člověka v horských povodích na příkladu Moravskoslezských Beskyd (Česko) (Morphological response of channels to long-term human interventions in mountain basins on the example of the Moravskoslezské Beskydy Mts (Czechia)), 213–235, PDF (stáhnout článek)

KŮSOVÁ Tereza, FIALOVÁ Dana, HUČÍNOVÁ Marta
Sociální sítě a vznik sociálního kapitálu v lokalitách druhého bydlení (Social networks and creation of social capital in second-home localities), 236–256, PDF (stáhnout článek)