Česká geografická společnost

Geografie 122/1 (2017)

Články v tomto čísle

MILOŠEVIĆ Dragan D., SAVIĆ Stevan M., STANKOV Uglješa, ŽIBERNA Igor, PANTELIĆ Milana M., DOLINAJ Dragan, LEŠČEŠEN Igor
Maximální teploty ve Slovinsku a jejich vztah k průběhu atmosférické cirkulace (Maximum temperatures over Slovenia and their relationship with atmospheric circulation patterns), 1–20, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

VEJROSTOVÁ Lenka, LISÁ Lenka, BAJER Aleš, PACINA Jan
Zhodnocení antropogenního vlivu na geomorfologii údolí drobných vodních toků vrchovin: případová studie z Českomoravské vrchoviny, Česko (Evaluation of human impact on valley bottom sedimentation in Highlands: case study from Česká Bělá, Czechia), 21–44, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

RAKOVCOVÁ Dana
Migrační plány mezinárodních postgraduálních studentů (Migration plans of the international PhD students), 45–63, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

MACHAR Ivo, VOŽENÍLEK Vít, KIRCHNER Karel, VLČKOVÁ Veronika, BUČEK Antonín
Biogeografický model změn klimatických podmínek vegetační stupňovitosti v Česku (Biogeographic model of climate conditions for vegetation zones in Czechia), 64–82, PDF (stáhnout článek)

BORÁK Libor
Efekt listového opadu při formování korytové morfologie step-pool vysokogradientových toků v Moravskoslezských Beskydech (The role of foliar litter-fall in forming channel morphology step-pool of high-gradient streams in Moravskoslezské Beskydy Mts.), 83–99, PDF (stáhnout článek)

DOBOŠ Pavel
Imaginativní geografie subsaharské Afriky v českém prostředí: nástin problematiky (Imaginative geographies of Sub-Saharan Africa in the Czech environment: outline of topic), 100–119, PDF (stáhnout článek)