Česká geografická společnost

Geografie 121/3 (2016)

Články v tomto čísle

SUŽIEDELYTĖ VISOCKIENĖ Jūratė , BRUČAS Domantas, BAGDŽIŪNAITĖ Renata, PUZIENĖ Rūta, STANIONIS Arminas, RAGAUSKAS Ugnius
Dálkově ovládaný letecký systém pro fotogrammetrii. Pořízení ortofot pro mapové aplikace (Remotely-piloted aerial system for photogrammetry: orthoimage generation for mapping applications), 349–367, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

MIKLÍN Jan, HRADECKÝ Jan
Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje (Landscape structure changes at the confluence of the Morava and Dyje Rivers), 368–389, PDF (stáhnout článek)

POLESNÁ Helena, KOCOURKOVÁ Jiřina
Je druhý demografický přechod stále relevantní koncept pro evropské státy? (Is the second demographic transition the relevant concept for European countries?), 390–418, PDF (stáhnout článek)

STOJANOV Robert, DUŽÍ Barbora, BUREŠ Oldřich
Koherence české migrační a rozvojové politiky na začátku ekonomické recese (2008–2010) (Coherence of Czech migration and development policy at the beginning of a recession (2008–2010)), 419–436, PDF (stáhnout článek)

HASMAN Jiří, HÁNA David, MATERNA Kryštof
Geografie pivovarnictví: vývoj prostorového rozdělení českého pivního trhu po roce 1989 (Geography of brewery: development of spatial distribution of Czech beer market after 1989), 437–462, PDF (stáhnout článek)

OSMAN Robert
Sémantická mapa: příklad Ústí nad Orlicí (Semantic map: the case of Ústí nad Orlicí), 463–492, PDF (stáhnout článek)