Česká geografická společnost

Geografie 121/1 (2016)

asdsadaa

Články v tomto čísle

GYENIZSE Péter, TRÓCSÁNYI András, PIRISI Gábor, BOGNÁR Zita, CZIGÁNY Szabolcs
Vícefaktorový model ke klasifikaci městských obytných čtvrtí, sestavený podle názorů obyvatel (A multi-factor model developed on residents’ opinions for the classification of urban residential areas), 1–31, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

URBAN Grzegorz
Sněhová pokrývka a její proměnlivost v polských Sudetech a jejich podhůří (Snow cover and its variability in the Polish Sudetes Mts. and the Sudetic Foreland), 32–53, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

KUJANOVÁ Kateřina, MATOUŠKOVÁ Milada
Zlepšení kvality fyzického habitatu vodních toků jako odezva na revitalizační opatření (Improvement in physical river habitat quality in response to river restoration measures), 54–78, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

KŘÍŽOVÁ Milada
Anomálie teploty vzduchu na území Česka (Air temperature anomalies in Czechia), 79–98, PDF (stáhnout článek)

ŠKARPICH Václav, KAŠPÁREK Zdeněk, GALIA Tomáš, HRADECKÝ Jan
Antropogenní impakt a jeho odezva v morfologii koryt beskydských štěrkonosných toků: příkladová studie řeky Ostravice, Česko (Anthropogenic impact and morphology channel response of Beskydian gravel-bed rivers: a case study of the Ostravice River, Czechia), 99–120, PDF (stáhnout článek)

ĎURČEK Pavol, BLEHA Branislav
Globálne vývojové rysy demografickej reprodukcie vo svetle teórie štádií (Global development features of demographic reproduction in light of theory of stages), 121–155, PDF (stáhnout článek)

PÁSZTO Vít, BURIAN Jaroslav, MAREK Lukáš, VOŽENÍLEK Vít, TUČEK Pavel
Fuzzy přístup při určování příslušnosti obcí do venkovského a městského prostoru (Membership of Czech municipalities to rural and urban areas: a fuzzy-based approach), 156–186, PDF (stáhnout článek)

NEŠPOR Zdeněk R.
Evangelické hřbitovy v Česku: nekrogeografická perspektiva (Protestant cemeteries in Czechia: a necrogeographical perspective), 187–207, PDF (stáhnout článek)