Česká geografická společnost

Geografie 120/4 (2015)

Články v tomto čísle

DOLÁK Lukáš, BRÁZDIL Rudolf, VALÁŠEK Hubert
Dopady hydrometeorologických extrémů na Českomoravské vrchovině v období 1706–1889 podle daňových záznamů (Impacts of hydrometeorological extremes in the Bohemian-Moravian Highlands in 1706–1889 as derived from taxation records), 465–488, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

MACKOVČIN Peter, JUREK Martin: (489–506)
Nové poznatky o starých mapách z území Československa (New facts about old maps of the territory of the former Czechoslovakia), 489–506, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

PRZYBYLSKA Lucyna
Pamětní kříže v Polsku: běžný, ale sporný prvek veřejných cest (Memorial crosses in Poland: a commonplace and contested element of public roads), 507–526, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

MOŚCICKA Albina
Datový model EUROPEANA v GIS pro movité kulturní dědictví (Europeana Data Model in GIS for movable heritage), 527–541, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

RYCHTAŘÍKOVÁ Jitka
Délka života, zdraví a postoje v Evropské unii (Length of life, health and attitudes in the European Union), 542–563, PDF (stáhnout článek)

MÁCHA Přemysl, DROBÍK Tomáš, ŠUMBEROVÁ Monika, ŽENKA Jan, TENZIN Eva, ŠPIRKOVÁ Petronela
Geopolitické představy české veřejnosti (Geopolitical ideas of Czech public), 564–584, PDF (stáhnout článek)

JANSKÁ Eva, BERNARD Josef
Koncentrační či dekoncentrační procesy? Faktory ovlivňující vnitřní migraci imigrantů v Česku (What shapes the concentration/deconcentration processes? The factors influencing internal migration of immigrants in Czechia), 585–602, PDF (stáhnout článek)

KÁŽMÉR Ladislav, GREGOROVÁ Eva
Subjektivní zdraví a jeho sociálně-prostorová podmíněnost: případová studie bydlení seniorské populace města Brna (Self-rated Health and its Socio-spatial Conditionality: Housing Case Study of the Senior Population of Brno), 603–629, PDF (stáhnout článek)