Česká geografická společnost

Geografie 120/3 (2015)

Články v tomto čísle

MOLNÁR Ernő, KOZMA Gábor, PÉNZES János
Vnitřní trh s automobilovým průmyslem ve střední Evropě (The intra-regional trade relations in the automotive industry of East-Central Europe), 297–313, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

VLČKOVÁ Jana
Mohou být exporty použity jako indikátor technologických kapacit zemí? (Can exports be used as an indicator of technological capabilities of countries?), 314–329, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

BURIAN Jaroslav, ŠŤASTNÝ Stanislav, BRUS Jan, PECHANEC Vilém, VOŽENÍLEK Vít
„Urban Planner“: model pro stanovení scénářů optimálního funkčního využití území (Urban planner: model for optimal land use scenario modelling), 330–353, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

SVOBODA Pavel, ŠOBR Miroslav, JANSKÝ Bohumír, VLASÁK Tomáš
Vliv říční nivy na hydrologický režim horní Lužnice (Influence of the river floodplain on the regime of the upper Lužnice River), 354–371, PDF (stáhnout článek)

STRIELKOWSKI Wadim, HLUŠTÍKOVÁ Kateřina, MALYNOVSKA Olena
Ukrajinská migrace v zemích EU: komparativní analýza migračního chování a zasílání remitencí (Ukrainina migration in the EU: A comparative analysis of migration and remittence behaviour), 372–396, PDF (stáhnout článek)

HAMPL Martin, MARADA Miroslav
Sociogeografická regionalizace Česka (Socio-geographic regionalization of Czechia), 397–421, PDF (stáhnout článek)

INDROVÁ Magdalena, KUPKOVÁ Lucie
Změny využití krajiny v suburbánní zóně Prahy v různých přístupech predikčního modelování (Landuse changes in Prague suburban areas according to different prediction modelling approaches), 422–443, PDF (stáhnout článek)

VOGT David
Vybrané aspekty politicko-geografického studia demokratické občanské společnosti (Selected aspects of political-geographic study of the democratic civil society), 444–464, PDF (stáhnout článek)