Česká geografická společnost

Geografie 120/2 (2015)

Články v tomto čísle

OUŘEDNÍČEK Martin, DRBOHLAV Dušan
Za Janou Temelovou a Jakubem Novákem (For Jana Temelová and Jakub Novák), 101–103, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

BERNT Matthias, GENTILE Michael, MARCIŃCZAK Szymon
Gentrifikace v post-komunistických zemích: úvod (Gentrification in post-communist countries: an introduction), 104–112, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

CHELCEA Liviu, POPESCU Raluca, CRISTEA Darie
Kdo jsou aktéři gentrifikace a jak ovlivňují území vnitřního města? Privatizace, komodifikace a gentrifikace v Bukurešti (Who Are the Gentrifiers and How Do They Change Central City Neighbourhoods? Privatization, Commodification, and Gentrification in Bucharest), 113–133, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

GENTILE Michael, SALUKVADZE Joseph, GOGISHVILI Dato
Gentrifikace formou nové výstavby, tele-urbanizace a růst měst: postavení měst jižních post-komunistických států v debatě o gentrifikaci (Newbuild gentrification, tele-urbanization and urban growth: placing the cities of the post-Communist South in the gentrification debate), 134–163, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

HOLM Andrej, MARCIŃCZAK Szymon, OGRODOWCZYK Agnieszka
Gentrifikace formou nové výstavby v post-socialistickém městě: Łódź a Lipsko dvě desetiletí po socialismu (New-build gentrification in the post-socialist city: Łódź and Leipzig two decades after socialism), 164–187, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

MURZYN-KUPISZ Monika, SZMYTKOWSKA Magdalena
Studentifikace v post-socialistickém kontextu: případové studie Krakova a Trojměstí (Gdaňsk, Gdyně a Sopoty) (Studentification in the post-socialist context: The case of Cracow and the Tri-City (Gdansk, Gdynia and Sopot)), 188–209, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

GRABKOWSKA Maja
Mezi gentrifikací a re-urbanizací: Participativní dimenze regenerace odspoda v polském Gdaňsku (Between gentrification and reurbanisation: The participatory dimension of bottom-up regeneration in Gdańsk, Poland), 210–225, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

HAASE Annegret, RINK Dieter
Transformace vnitřního města mezi reurbanizací a gentrifikací: Lipsko, východní Německo (Inner-city transformation between reurbanization and gentrification: Leipzig, eastern Germany), 226–250, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

KOVÁCS Zoltán, WIEßNER Reinhard, ZISCHNER Romy
Za hranici gentrifikace: Různé formy lokální modernizace ve vnitroměstských oblastech Budapešti (Beyond gentrification: Diversified neighbourhood upgrading in the inner city of Budapest), 251–274, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

KÄHRIK Anneli, NOVÁK Jakub, TEMELOVÁ Jana, KADARIK Kati, TAMMARU Tiit
Modely a hybné síly sociální diferenciace vnitřního města v Praze a Talinu (Patterns and Drivers of Inner City Social Differentiation in Prague and Tallinn), 275–295, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)