Česká geografická společnost

Geografie 120/1 (2015)

» Přejít na novější číslo

Toto je nejstarší číslo v archivu.

Články v tomto čísle

BUCHER Slavomír, IŠTOKOVÁ Miroslava
Samosprávne regióny Slovenska: prostorová diferenciácia a vnímanie sociálno-kulturnej identity mistnych a regionálnych úradníkov (Self-governing regions in Slovakia: Spatial differentiation and perception of socio-cultural identity by local and regional officials), 1–25, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ Klára, KAŠPAR Dan, ZIMMERMANN Pavel
Konvergenční a divergenční tendence v Evropě z hlediska úmrtnosti: Jaké je postavení Česka? (Mortality rates and Europe and the trends in convergence and divergence: The situation of Czechia?), 26–49, PDF (stáhnout článek)

ŠILHÁN Karel, PÁNEK Tomáš, HRADECKÝ Jan
Faktory ovlivňující vznik blokovobahenních proudů na jižních svazích Krymského pohoří (Factors, determining the origin of debris flows on the southern slopes of the Crimean Mountains), 50–63, PDF (stáhnout článek)

DEMKOVÁ Katarína, LIPSKÝ Zdeněk
Změny nelesní dřevinné vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat v letech 1949–2011 (Changes in non-forest woody vegetation in the south-western part of the White Carpathians 1949–2011), 64–83, PDF (stáhnout článek)

ŠMÍDOVÁ Jana
Katergorizace povodní v povodí Opavy (Categorization of Floods in the Opava River Basine), 84–100, PDF (stáhnout článek)