Česká geografická společnost

Geografie 119/4 (2014)

Články v tomto čísle

SJÖBERG Örjan
Případy samy pro sebe? Teorie a výzkum post-socialistického městského prostředí (Cases onto themselves? Theory and research on ex-socialist urban environments), 299–319, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

FALÁTKOVÁ Kristýna, ŠOBR Miroslav, KOCUM Jan, JANSKÝ Bohumír
Hydrologický režim jezera Adygine, Tien Shan, Kyrgyzstán (Hydrological regime of Adygine lake, Tien Shan, Kyrgyzstan), 320–341, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

BÍL Michal, KREJČÍ Oldřich, BÍLOVÁ Martina, KUBEČEK Jan, SEDONÍK Jiří, KREJČÍ Vladimíra
Vývoj sesouvání a jeho dopad na obec Halenkovice, Vnější Západní Karpaty (A Chronology of Landsliding and its Impacts on the Village of Halenkovice, Outer Western Carpathians), 342–363, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

LAŠ Lukáš, BAAR Vladimír
Japonská geopolitika imperiálního období (Japanese geopolitics of the Imperial Period), 364–383, PDF (stáhnout článek)

HALÁS Marián
Modelovanie priestorového usporiadania a dichotómie centrum – pereféria (Modelling of spatial organization and the dichotomy of centre – periphery), 384–405, PDF (stáhnout článek)

HANUS Martin, MARADA Miroslav
Mapové dovednosti: vymezení a výzkum (Map skills: definition and research), 406–422, PDF (stáhnout článek)