Česká geografická společnost

Geografie 119/3 (2014)

Články v tomto čísle

KUČEROVÁ Dana, JENÍČEK Michal
Srovnání vybraných metod použitých pro výpočet prostorové distribuce sněhu, povodí Bystřice, Česko (Comparison of selected methods used for the calculation of the snowpack spatial distribution, Bystřice River basin, Czechia), 199–217, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

ŠTEFÁNKOVÁ Marie, DRBOHLAV Dušan
„Zlatá Praha“, „zaslíbený jih“ a to ostatní…? Regionální a sídelní preference obyvatelstva Česka ("Golden Prague", "a Promised South" and the rest...? Regional and settlement preferences of the inhabitants of Czechia), 218–239, PDF (stáhnout článek)

BERNARD Josef, KOSTELECKÝ Tomáš, ŠIMON Martin
Existují prostorové kontextové vlivy na volební chování i v relativně nacionalizovaném stranickém systému? Příklad Česka (Are there spatially contextual influences on voter behaviour even in a relatively nationalised party system? The case of Czechia), 240–258, PDF (stáhnout článek)

CHROMÝ Pavel, SEMIAN Michal, KUČERA Zdeněk
Regionální vědomí a regionální identita v Česku: případová studie Českého ráje (Regional Awareness and Regional Identity in Czechia: Case Study of the Bohemian Paradise), 259–277, PDF (stáhnout článek)

BRABEC Tomáš
Uzavřené rezidenční areály jako symbol postmoderního města: příklad Prahy (Gated communities as a symbol of a postmodern city: the case of Prague), 278–298, PDF (stáhnout článek)