Česká geografická společnost

Geografie 119/1 (2014)

Články v tomto čísle

KUCHAR Leszek, IWAŃSKI Slawomir, JELONEK Leszek, SZALIŃSKA Wiwiana
VYUŽITÍ PROSTOROVÉHO GENERÁTORU POČASÍ PRO HODNOCENÍ DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA ŘÍČNÍ ODTOK (APPLICATION OF SPATIAL WEATHER GENERATOR FOR THE ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE IMPACTS ON A RIVER RUNOFF), 1–25, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

HAMPL Martin
JE NÁSTUP KONVERGENČNÍCH TENDENCÍ V DIFERENCIACI GLOBÁLNÍHO SYSTÉMU POTVRZENÍM OBECNÝCH PŘEDSTAV O VÝVOJI ÚZEMNÍCH A SOCIÁLNÍCH HIERARCHIÍ? (Does the onset of trends towards convergence within the differentiation of the global system confirm the general assumptions about the development of territorial and social hierarchies?), 26–49, PDF (stáhnout článek)

ŠILHÁN Karel, PÁNEK Tomáš
REGISTRACE POHYBU SKALNÍCH BLOKŮ DENDROGEOMORFOLOGICKÝMI METODAMI: NOVÝ METODICKÝ PŘÍSTUP NA PŘÍKLADU LOKALIT V MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYDECH (Registration of rock blocks movements using dendrogeomorphic methods: new methodical approach in a case of localities in the Moravskoslezské Beskydy Mts.), 50–66, PDF (stáhnout článek)

KUBÍČEK Petr, ŠAŠINKA Čeněk, STACHOŇ Zdeněk
VYBRANÉ KOGNITIVNÍ ASPEKTY VIZUALIZACE POLOHOVÉ NEJISTOTY V GEOGRAFICKÝCH DATECH (Selected Cognitive Issues of Positional Uncertainty in Geographical Data.), 67–90, PDF (stáhnout článek)

JANOŠKA Zbyněk, VOŽENÍLEK Vít, TUČEK Pavel
INTERVALOVÉ VYMEZENÍ PRŮBĚHU STŘEDNÍ LINIE GEOGRAFICKÝCH JEVŮ ZE SADY POLYGONŮ: PŘÍKLAD VYMEZENÍ REGIONU HANÁ Z MENTÁLNÍCH MAP (Interval Delimitation of Mean Line of Geographical Phenomena from a Set of Polygons: Case Study of Mental Maps for Haná Region.), 91–104, PDF (stáhnout článek)