Česká geografická společnost

Geografie 118/4 (2013)

Články v tomto čísle

LANGHAMMER Jakub, MATOUŠKOVÁ Milada, KLIMENT Zdeněk
Hodnocení prostorových a časových změn ekologického stavu toků v Česku: geografický přístup (Assessment of spatial and temporal changes of ecological status of streams in Czechia: a geographical approach), 309–333, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

BRÁZDIL Rudolf, ŘEZNÍČKOVÁ Ladislava, VALÁŠEK Hubert
Meteorologická pozorování Alexandra Zawadzkého v Brně v letech 1861–1867 (The meteorological observations made by Alexander Zawadzki in Brno, 1861–1867), 334–355, PDF (stáhnout článek)

ŠENOVÁ Vendula, MATĚJČEK Tomáš: Zatížení biotopů geograficky nepůvodními druhy rostlin na příkladu povodí Ploučnice
Zatížení biotopů geograficky nepůvodními druhy rostlin na příkladu povodí Ploučnice (Level of invasion by alien plants across habitats in the basin of the Ploučnice River), 356–371, PDF (stáhnout článek)

KŮSOVÁ Tereza
Volný čas a sociální kapitál: prostorová diferenciace spolkové aktivity v Česku (Leisure and social capital: spatial differentiation of voluntary associations in Czechia), 372–391, PDF (stáhnout článek)

ŠERÝ Miloslav, ŠIMÁČEK Petr
Vnímání hranic obyvatelstvem regionů s rozdílnou kontinuitou socio-historického vývoje jako dílčí aspekt jejich regionální identity (The perception of borders by the inhabitants of regions with divergent continuity of socio-historical development as a an aspect of regional identity), 392–414, PDF (stáhnout článek)