Česká geografická společnost

Geografie 118/3 (2013)

Články v tomto čísle

BLAHŮT Jan, KLIMEŠ Jan, VAŘILOVÁ Zuzana
Kvantitativní hodnocení ohrožení a rizika ze skalního řícení ve vybraných obcích Národního parku České Švýcarsko, severozápadní Česko (Quantitative rockfall hazard and risk analysis in selected municipalities of the České Švýcarsko National Park, northwestern Czechia), 205–220, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

PIXOVÁ Michaela
Prostory alternativní kultury v Praze v čase politicko-ekonomických proměn města (Spaces of alternative culture in Prague in a time of political-economic changes of the city), 221–242, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

NIKISCHER Richard
Teritoriálna identita obyvateľov Česka a Slovenska (Territorial Identity of the Inhabitants of the Czechia and Slovakia), 243–264, PDF (stáhnout článek)

KRÁL Luboš, ŘEZNÍČKOVÁ Dana
Rozšíření a implementace GIS ve výuce na gymnáziích v Česku (The proliferation and implementation of GIS as an educational tool at gymnasiums/grammar schools in Czechia), 265–283, PDF (stáhnout článek)

HORÁK Jiří, IVAN Igor, NÁVRATOVÁ Markéta, ARDIELLI Jiří
Vyhledávání českých měst uživateli Google (Searching for Czech towns by Google users), 284–307, PDF (stáhnout článek)