Česká geografická společnost

Geografie 118/2 (2013)

Články v tomto čísle

KUPKOVÁ Lucie, BIČÍK Ivan, NAJMAN Jiří
Změny krajinného pokryvu podél železné opony v letech 1990–2006 (Land Cover Changes along the Iron Curtain 1990–2006), 95–115, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

ŽENKA Jan, PAVLÍNEK Petr
Český automobilový průmysl v globálních produkčních sítích: regionální souvislosti rozvoje v období 1998–2008 (The Czech automotive industry in global production networks: regional dimensions of upgrading between 1998 and 2008), 116–137, PDF (stáhnout článek)

MATOUŠEK Roman
Nová výstavba obecního bydlení v Česku z pohledu sociální a prostorové spravedlnosti (New municipal housing construction in Czechia from the perspective of social and spatial justice), 138–157, PDF (stáhnout článek)

HANUS Martin, MARADA Miroslav
Mapové dovednosti v českých a zahraničních kurikulárních dokumentech: srovnávací studie (Map skills in Czech and foreign curricula: a comparative study), 158–178, PDF (stáhnout článek)

MADAJOVÁ Michala, ŠVEDA Martin
Geografia času pod vplyvom informačno-komunikačných technológií (Time geography under the influence of information and communication technologies), 179–203, PDF (stáhnout článek)