Česká geografická společnost

Geografie 118/1 (2013)

Články v tomto čísle

MÁCHA Přemysl
Krajiny: příspěvek k diskuzi o konceptualizaci krajiny v (české) geografii (Landscapes: a contribution to the discussion about the conceptualization of landscape in (Czech) geography), 1–15, PDF (stáhnout článek)

ROMPORTL Dušan, CHUMAN Tomáš, LIPSKÝ Zdeněk
Typologie současné krajiny Česka (Landscape typology of Czechia), 16–39, PDF (stáhnout článek)

VÍT Lukáš, BLÁHA Jan D.
Znázornění času a tvorba časové legendy v animovaných kartografických dílech (Representation of time and the creation of a temporal legend in animated cartographic works), 40–58, PDF (stáhnout článek)

BLÁHA Jan D., PASTUCHOVÁ NOVÁKOVÁ Tereza
Mentální mapa Česka v podání českých žáků základních a středních škol (Mental map of Czechia rendered by Czech elementary and secondary school students), 59–76, PDF (stáhnout článek)

ŘEZNÍK Tomáš
Geografická informace v době směrnice INSPIRE: nalezení, získání a využití dat pro geografický výzkum (Geographic information in the age of the INSPIRE Directive: discovery, download and use for geographical research), 77–93, PDF (stáhnout článek)