Česká geografická společnost

Geografie 117/3 (2012)

Články v tomto čísle

HAMPL Martin
Hierarchické organizace v realitě: pojetí, poznávací a praktický smysl života (Hierarchical organization in reality: the concept, cognitive and practical sense of its study), 253–265, PDF (stáhnout článek)

BLAŽEK Jiří, NETRDOVÁ Pavlína
Aktuální tendence lokální diferenciace vybraných socioekonomických jevů v Česku: směřuje vývoj k větší mozaikovitosti prostorového uspořádání? (Contemporary tendencies of the development of spatial pattern on the local level in Czechia: towards higher fragmentation of the spatial pattern?), 266–288, PDF (stáhnout článek)

KOLEJKA Jaromír, KLIMÁNEK Martin
Vymezení a typologie postindustriální krajiny Česka (Survey and typology of post-industrial landscape in Czechia), 289–307, PDF (stáhnout článek)

KOFROŇ Jan
Kvalitativní metody jako nástroj nomotetického poznání, aneb má se česká geografie co učit? (Qualitative methods, is there something new to learn for Czech geography?), 308–328, PDF (stáhnout článek)

JÍCHOVÁ Jana, TEMELOVÁ Jana
Kriminalita a její percepce ve vnitřním městě: případová studie pražského Žižkova a Jarova (Criminality and its perception in the inner city: case studies of Žižkov and Jarov in Pargue), 329–348, PDF (stáhnout článek)