Česká geografická společnost

Geografie 117/1 (2012)

Články v tomto čísle

BRÁZDIL Rudolf, ŠILHÁN Karel, PÁNEK Tomáš, DOBROVOLNÝ Petr, KAŠIČKOVÁ Lucie, TOLASZ Radim
VLIV METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ NA SKALNÍ ŘÍCENÍ V MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYDECH (THE INFLUENCE OF METEOROLOGICAL FACTORS ON ROCKFALL IN THE MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY MTS.), 1–20, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

SPILKOVÁ Jana
ZROZENÍ ČESKÉHO FANOUŠKA NÁKUPNÍCH CENTER: PROMĚNA NÁKUPNÍCH ZVYKŮ Z UTILITÁRNÍHO NA REKREAČNÍ NAKUPOVÁNÍ (THE BIRTH OF THE CZECH MALL ENTHUSIAST: THE TRANSITION OF SHOPPING HABITS FROM UTILITARIAN TO LEISURE SHOPPING), 21–32, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

MATLOVIČ René, MATLOVIČOVÁ Kvetoslava
SPOLOČENSKÁ RELEVANCIA A BUDOVANIE ZNAČKY GEOGRAFIE (The social relevance and branding of geography.), 33–51, PDF (stáhnout článek)

BAJERSKI Artur, SIWEK Tadeusz
BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA ČESKÉ GEOGRAFIE V DATABÁZI SCOPUS (The Bibliometric Analysis of Czech Geography in the Scopus Database.), 52–71, PDF (stáhnout článek)

BERNARD Josef
PROSTOROVÉ VZORCE ROZVINUTOSTI VENKOVSKÝCH OBCÍ ČESKA (Spatial Patterns in the Development of Czechia’s Rural Municipalities.), 72–94, PDF (stáhnout článek)

GALIA Tomáš, ŠKARPICH Václav, HRADECKÝ Jan
DNOVÝ TRANSPORT SEDIMENTŮ V SOUVISLOSTI S TRANSFORMACÍ GEOMORFOLOGICKÉHO REŽIMU ŠTĚRKONOSNÝCH TOKŮ MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD (Bedload Sediment Transport in Connection with the Geomorphological Transition of Gravel-Bed Streams in the Moravskoslezské Beskydy Mountains.), 95–109, PDF (stáhnout článek)

KUTLÁKOVÁ Lucie, JENÍČEK Michal
MODELOVÁNÍ AKUMULACE A TÁNÍ SNĚHU V POVODÍ BYSTŘICE V KRUŠNÝCH HORÁCH (Modelling Snow Accumulation and Snowmelt in the Bystřice River Basin.), 110–125, PDF (stáhnout článek)