Česká geografická společnost

Geografie 116/4 (2011)

Články v tomto čísle

STOJANOV Robert, STRIELKOWSKI Wadim, DRBOHLAV Dušan
PRACOVNÍ MIGRACE A REMITENCE: SOUČASNÉ TRENDY V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE (Labour Migration and Remittances: Current Trends in Times of Economic Recession.), 375–400, PDF (stáhnout článek)

DRBOHLAV Dušan
IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE (Immigration and Integration of Foreigners in Czechia: Some Thoughts on the Country’s Migration Transition from a David to a Near Goliath.), 401–421, PDF (stáhnout článek)

ČERMÁK Zdeněk, JANSKÁ Eva
ROZMÍSTĚNÍ A MIGRACE CIZINCŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÉ DIFERENCIACE ČESKA (Distribution and migration of foreigners as a part of the socio-geographical differentiation of Czechia.), 422–439, PDF (stáhnout článek)

ČERMÁKOVÁ Dita, SCHOVÁNKOVÁ Soňa, FIEDLEROVÁ Klára
PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ (Entrepreneurship of Foreigners in Czechia: The Impact of Opportunity Structures.), 440–461, PDF (stáhnout článek)

MEDOVÁ Lenka
VRÁTIT SE, ČI ZŮSTAT? ASPIRACE NEOPRÁVNĚNĚ PRACUJÍCÍCH MIGRANTŮ (Return or Stay? The Aspirations of Irregularly Working Immigrants.), 462–479, PDF (stáhnout článek)

JANSKÁ Eva, PRŮŠVICOVÁ Alena, ČERMÁK Zdeněk
MOŽNOSTI VÝZKUMU INTEGRACE DĚTÍ VIETNAMCŮ V ČESKU: PŘÍKLAD ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA-KUNRATICE (Possibilities for Researching the Integration of Vietnamese Children in Czechia: The Example of Prague-Kunratice Elementary School.), 480–496, PDF (stáhnout článek)

KUŠNIRÁKOVÁ Tereza, ČIŽINSKÝ Pavel
DVACET LET ČESKÉ MIGRAČNÍ POLITIKY: LIBERÁLNÍ, RESTRIKTIVNÍ, ANEBO JEŠTĚ JINÁ? (Twenty Years of Czech Migration Policy: Liberal, Restrictive or Something Different?), 497–517, PDF (stáhnout článek)