Česká geografická společnost

Geografie 116/2 (2011)

Články v tomto čísle

LJUNGQVIST Fredrik Charpentier
ČASOPROSTOROVÝ MODEL TEPLOTNÍCH MAXIM STŘEDNÍHO HOLOCÉNU (THE SPATIO-TEMPORAL PATTERN OF THE MID-HOLOCENE THERMAL MAXIMUM), 91–110, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

DEMEK Jaromír, BALATKA Břetislav, KIRCHNER Karel, MACKOVČIN Petr, PÁNEK Tomáš, SLAVÍK Petr
GEORELIÉF ČESKA A JEHO KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ V PROSTŘEDÍ GIS (RELIEF OF CZECHIA: QUANTITATIVE EVALUATION IN THE GIS ENVIRONMENT), 111–129, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

TAUFMANNOVÁ Alice, JENÍČEK Michal
VLIV SYSTÉMU POLDRŮ NA PRŮBĚH POVODNÍ V POVODÍ ROLAVY (IMPACT OF POLDER SYSTEM ON FLOODING IN THE ROLAVA RIVER BASIN), 130–143, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

KLIMEŠ Jan
HODNOCENÍ OHROŽENÍ A RIZIKA VZNIKU SKALNÍCH ŘÍCENÍ NA ZALESNĚNÝCH SVAZÍCH, PŘÍKLADY Z ČESKA (ROCKFALL HAZARD AND RISK ASSESSMENT ON FORESTED SLOPES, EXAMPLES FROM CZECHIA), 144–155, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

FALŤAN Vladimír, BÁNOVSKÝ Martin, BLAŽEK Matej
HODNOTENIE ZMIEN KRAJINNEJ POKRÝVKY PO MIMORIADNEJ VÍCHRICI S VYUŽITÍM KRAJINNOEKOLOGICKÝCH INDEXOV: PRÍKLADOVÁ ŠTÚDIA ÚPÄTIA VYSOKÝCH TATIER (EVALUATION OF LAND COVER CHANGES AFTER EXTRAORDINARY WINDSTORM BY USING THE LAND COVER METRICS: A CASE STUDY ON THE HIGH TATRAS FOOTHILL), 156–171, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

BALEJ Martin, ANDĚL Jiří
TYPOLOGIE OKRESŮ ČESKA NA ZÁKLADĚ STRUKTURY KRAJINNÉHO POKRYVU (TYPOLOGY OF THE DISTRICTS IN CZECHIA BASED ON LAND COVER STRUCTURE), 172–190, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

VÁGNER Jiří, MÜLLER Dieter K., FIALOVÁ Dana
DRUHÉ BYDLENÍ VE SVĚTLE HISTORICKOPOLITICKÉHO A SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÉHO VÝVOJE: ČESKO A ŠVÉDSKO (SECOND HOME TOURISM IN LIGHT OF THE HISTORICAL-POLITICAL AND SOCIO-GEOGRAPHICAL DEVELOPMENT OF CZECHIA AND SWEDEN), 191–210, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)