Česká geografická společnost

Geografie 116/1 (2011)

Články v tomto čísle

SÝKORA Luděk, POSOVÁ Darina
FORMY URBANIZACE: KRITICKÉ ZHODNOCENÍ MODELU STADIÍ VÝVOJE MĚST A NÁVRH ALTERNATIVNÍ METODY KLASIFIKACE FOREM URBANIZACE (Forms of urbanization: critical evaluation of the model of stages of urban development and alternative method of classificationofforms of urbanization.), 1–22, PDF (stáhnout článek)

CHROMÝ Pavel, JANČÁK Vít, MARADA Miroslav, HAVLÍČEK Tomáš
VENKOV – ŽITÝ PROSTOR: REGIONÁLNÍ DIFERENCIACE PERCEPCE VENKOVA PŘEDSTAVITELI VENKOVSKÝCH OBCÍ V ČESKU (Rural Areas – Living Space: Regional Differences in the Perceptions of Representatives of Rural Municipalities in Czechia Regarding Rural Areas.), 23–45, PDF (stáhnout článek)

VOJTĚCH Vladimír
ETNICKÉ PROCESY V RUSKU V 90. LETECH 20. STOLETÍ (Ethnic Processes in Russia During the 1990s.), 46–58, PDF (stáhnout článek)

KŘÍŽOVÁ Lenka, KŘÍŽEK Marek, LISÁ Lenka
VÝZNAM POVRCHOVÉ ANALÝZY KŘEMENNÝCH ZRN PRO STUDIUM GENEZE NEZPEVNĚNÝCH SEDIMENTŮ (Applicability of quartz grains surface analysis to the study of the genesis of unlithified sediments.), 59–78, PDF (stáhnout článek)

BLAHŮT Jan, KLIMEŠ Jan
PŘÍSPĚVEK K ČESKÉ TERMINOLOGII VE STUDIU RIZIK ZE SVAHOVÝCH DEFORMACÍ (Contribution to Czech Terminology in Landslide Risk Studies.), 79–90, PDF (stáhnout článek)