Česká geografická společnost

Geografie 115/4 (2010)

Články v tomto čísle

SIWEK Tadeusz
SOUČASNÁ GEOGRAFIE OČIMA ČESKÝCH GEOGRAFŮ (Contemporary Geography as Seen by Czech Geographers.), 361–376, PDF (stáhnout článek)

BURDA Jan, VILÍMEK Vít
VLIV KLIMATICKÝCH FAKTORŮ A KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY NA STABILITU ANTROPOGENNÍCH SVAHŮ KRUŠNÝCH HOR (The influence of climate effects and fluctuations in groundwater level on the stability of anthropogenic foothill slopes in the Krušné Hory Mountains, Czechia.), 377–392, PDF (stáhnout článek)

IVAN Igor
DOCHÁZKA NA ZASTÁVKU A JEJÍ VLIV NA DOJÍŽĎKU DO ZAMĚSTNÁNÍ (Walking to a transport stop and its influence on commuting.), 393–412, PDF (stáhnout článek)

ŠVEDA Martin, VIGAŠOVÁ Daniela
ZMENY VO VYUŽITÍ ZEME V ZÁZEMÍ VEĽKÝCH SLOVENSKÝCH MIEST (Land use changes in the hinterland of major Slovak cities.), 413–439, PDF (stáhnout článek)

BURDA Jan
DENDROGEOMORFOLOGICKÁ ANALÝZA DYNAMIKY SVAHOVÝCH POHYBŮ V LOKALITĚ JEZEŘÍ (Dendrogeomorphological analysis of mass movement dynamics in the Jezeří Chateau area.), 440–460, PDF (stáhnout článek)

VÁVRA Jaroslav
JEDINEC A MÍSTO, JEDINEC V MÍSTĚ, JEDINEC PROSTŘEDNICTVÍM MÍSTA (An Individual and a Place, an Individual in a Place, an Individual through a Place.), 461–478, PDF (stáhnout článek)