Česká geografická společnost

Geografie 115/3 (2010)

Články v tomto čísle

JANSKÝ Bohumír, SCHULTE Achim, ČESÁK Julius, ESCOBAR Vanessa Rios
MLADOTICKÉ JEZERO, ZÁPADNÍ ČESKO: JEDINEČNÁ GENEZE A VÝVOJ JEZERNÍ PÁNVE (THE MLADOTICE LAKE, WESTERN CZECHIA: THE UNIQUE GENESIS AND EVOLUTION OF THE LAKE BASIN), 247–265, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

DOBROVOLNÝ Petr, BRÁZDIL Rudolf, KOTYZA Oldřich, VALÁŠEK Hubert
TEPLOTNĚ EXTRÉMNÍ ZIMY A LÉTA V ČESKÝCH ZEMÍCH OD ROKU 1500 A JEJICH STŘEDOEVROPSKÝ KONTEXT (EXTREME SUMMER AND WINTER TEMPERATURES IN THE CZECH LANDS AFTER A.D. 1500 AND THEIR CENTRAL EUROPEAN CONTEXT), 266–283, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

MATOUŠKOVÁ Milada, WEIß Annett, MATSCHULLAT Jörg
EKOLOGICKÝ PRŮZKUM DIVERZITY ŘÍČNÍHO HABITATU: PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE V KRUŠNÝCH HORÁCH (ECOLOGICAL SURVEY OF RIVER HABITAT DIVERSITY: TRANS-BOUNDARY COOPERATION IN THE ORE MOUNTAINS (KRUŠNÉ HORY, ERZGEBIRGE)), 284–307, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

BREUER Toni, KOLEJKA Jaromír, MAREK Daniel, WERNER Ekkehard
KONVERGENCE KULTURNÍ KRAJINY U ČESKO-BAVORSKÉ HRANICE NA ŠUMAVĚ (CONVERGENCE OF CULTURAL LANDSCAPE ON THE CZECH-BAVARIAN BORDER IN ŠUMAVA MTS.), 308–329, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

NOVOTNÝ Josef, RAMACHANDRAN Nallan
ALTERNATIVA K „RŮSTU BEZ ZVYŠOVÁNÍ ZAMĚSTNANOSTI“? CELO-INDICKÝ KONTEXT A PŘÍKLAD PROJEKTU PARTICIPATIVNÍHO ROZVOJE Z RURÁLNÍHO TAMILNÁDU (ALTERNATIVE TO JOBLESS GROWTH? ALL-INDIA CONTEXT AND A CASE OF PARTICIPATORY DEVELOPMENT SCHEME FROM RURAL TAMIL NADU), 330–346, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

KOLEJKA Jaromír, MISÁKOVÁ Lucie, BRŮNA Vladimír
VYUŽITÍ ZKUŠENOSTÍ Z ČESKÉHO KRAJINÁŘSKÉHO VÝZKUMU V POUŠTNÍM PROSTŘEDÍ NA POMOC ARCHEOLOGICKÉMU STUDIU (APPLICATION OF THE CZECH LANDSCAPE RESEARCH EXPERIENCE IN THE DESERT ENVIRONMENT TO SUPPORT ARCHAEOLOGICAL STUDY), 347–360, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)