Česká geografická společnost

Geografie 114/4 (2009)

Články v tomto čísle

BLAŽEK Jiří, NETRDOVÁ Pavlína
MOHOU BÝT V ČESKU NA ZÁKLADĚ ANALÝZY SOCIOEKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ IDENTIFIKOVÁNY ROZVOJOVÉ OSY? (CAN DEVELOPMENT AXES BE IDENTIFIED BY SOCIO-ECONOMIC VARIABLES? THE CASE OF CZECHIA), 245–262, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

BIČÍK Ivan, JELEČEK Leoš
VYUŽITÍ PLOCH A ZMĚNY KRAJINY ČESKA V OBDOBÍ TRANSFORMACE 1990–2007 (LAND USE AND LANDSCAPE CHANGES IN CZECHIA DURING THE PERIOD OF TRANSITION 1990–2007), 263–281, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

NOVOTNÝ Josef, NOSEK Vojtěch
K VYBRANÝM OTÁZKÁM NOMOTETICKÉ GEOGRAFIE: STATISTICKÁ ROZLOŽENÍ, JEJICH VÝCHOZÍ PRINCIPY A MÍRY NEROVNOMĚRNOSTÍ (NOMOTHETIC GEOGRAPHY REVISITED: STATISTICAL DISTRIBUTIONS, THEIR UNDERLYING PRINCIPLES, AND INEQUALITY MEASURES), 282–297, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

KRAFT Stanislav, VANČURA Michal
GEOGRAFICKÁ ORGANIZACE DOPRAVNÍHO SYSTÉMU V ČESKU A JEJÍ VÝVOJ V TRANSFORMAČNÍM OBDOBÍ (GEOGRAPHICAL ORGANIZATION OF THE TRANSPORT SYSTEM IN CZECHIA AND ITS DEVELOPMENT IN THE TRANSFORMATION PERIOD), 298–315, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

ŘEZNÍČKOVÁ Dana
TRANSFORMACE GEOGRAFICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKU (THE TRANSFORMATION OF GEOGRAPHY EDUCATION IN CZECHIA), 316–331, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

VILÍMEK Vít, SPILKOVÁ Jana
PŘÍRODNÍ OHROŽENÍ A RIZIKA: VZTAH MEZI PŘÍRODNÍMI A SPOLEČENSKÝMI VĚDAMI (NATURAL HAZARDS AND RISKS: THE VIEW FROM THE JUNCTION OF NATURAL AND SOCIAL SCIENCES), 332–349, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

MIKOLÁŠKOVÁ Kateřina
HODNOCENÍ TERMICKÉ KONTINENTALITY S POUŽITÍM REGRESNÍ FUNKCE (A REGRESSION EVALUATION OF THERMAL CONTINENTALITY), 350–362, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)