Česká geografická společnost

Geografie 114/3 (2009)

Články v tomto čísle

ŠVEC Pavel, HÖNIG Václav, DANIEL Milan, DANIELOVÁ Vlasta, GRUBHOFFER Libor
VYUŽITÍ GIS PRO MAPOVÁNÍ KLÍŠŤAT A KLÍŠŤATY PŘENÁŠENÝCH PATOGENŮ V JIHOČESKÉM KRAJI (Use of GIS for mapping of ticks and tick-borne pathogens in South Bohemia.), 157–168, PDF (stáhnout článek)

DUŠEK Radek, MIŘIJOVSKÝ Jakub
VIZUALIZACE PROSTOROVÝCH DAT: CHAOS V DIMENZÍCH (Visualization of geospatial data: chaos in the dimensions.), 169–178, PDF (stáhnout článek)

BURIAN Jaroslav, ŠŤÁVOVÁ Zuzana
KARTOGRAFICKÉ A GEOINFORMATICKÉ CHYBY V ÚZEMNÍCH PLÁNECH (The difficulties of using urban plans for cartographers and geoinformatists.), 179–191, PDF (stáhnout článek)

ŽÁKOVÁ Zuzana
SCHEMATICKÉ MAPY MHD, JEJICH TVORBA A UŽITÍ V GEOGRAFII DOPRAVY (Schematic maps of public transport system, their creation and utilising in geography of transport.), 192–205, PDF (stáhnout článek)

JUNG Filip
ANIMOVANÉ MAPY JAKO NÁSTROJ STUDIA MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY (Animated maps as an instrument of urban mass transport research.), 206–217, PDF (stáhnout článek)

KONEČNÝ David
MAPOVÁ PODPORA ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ (Map support of winter road maintenance.), 218–229, PDF (stáhnout článek)

BAYER Tomáš, POTŮČKOVÁ Markéta, ČÁBELKA Miroslav
KARTOMETRICKÁ ANALÝZA STARÝCH MAP ČESKÝCH ZEMÍ: MAPA ČECH A MAPA MORAVY OD PETRA KAERIA (Cartometric analysis of old maps of Czech Lands: map of Bohemia and map of Moravia by Petrus Kaerius.), 230–243, PDF (stáhnout článek)