Česká geografická společnost

Geografie 114/2 (2009)

Články v tomto čísle

ŽÍLA Ondřej
ÚSPĚŠNOST NÁVRATNOSTI BOSENSKÝCH UPRCHLÍKŮ DO SVÝCH DOMOVŮ: STATISTIKA VERSUS REALITA (Successful returns of Bosnian refugees to their homes: statistics versus reality.), 89–104, PDF (stáhnout článek)

KYNČLOVÁ Martina, HUDEČEK Tomáš, BLÁHA Jan D.
HODNOCENÍ KARTOGRAFICKÝCH DĚL: ANALÝZA MENTÁLNÍCH MAP ORIENTAČNÍCH BĚŽCŮ (Assessment of cartographic outputs: analysis of mental maps of orienteering runners.), 105–116, PDF (stáhnout článek)

TUČEK Pavel, PÁSZTO Vít, VOŽENÍLEK Vít
POUŽITÍ ENTROPIE PŘI STUDIU NESTEJNORODOSTI GEOGRAFICKÝCH JEVŮ (Regular use of entropy for studying dissimilar geographical phenomena.), 117–129, PDF (stáhnout článek)

JELEN Libor
ZMĚNY ETNICKÉ STRUKTURY V KAVKAZSKÉM REGIONU OD KONCE 80. LET: PRIMÁRNÍ STATISTICKÝ ROZBOR (Changes in ethnic structure in the Caucasus region since the end of the 1980’s: primary statistical analysis.), 130–144, PDF (stáhnout článek)

KUČERA Zdeněk
KRAJINA V ČESKÉ GEOGRAFII A OTÁZKA RELEVANCE PŘÍSTUPŮ ANGLO-AMERICKÉ HUMÁNNÍ GEOGRAFIE (Landscape in Czech geography and the problem of relevance of Anglo-American human geography approaches.), 145–155, PDF (stáhnout článek)