Česká geografická společnost

Geografie 114/1 (2009)

Vydáno 19. 6. 2009

» Přejít na novější číslo

Toto je nejstarší číslo v archivu.

Články v tomto čísle

HAMPL Martin
GLOBÁLNÍ SYSTÉM: STAV, SOUČASNÉ TENDENCE A MOŽNÉ PERSPEKTIVY DISTRIBUCE MOCENSKÉHO POTENCIÁLU (Global system: situation, contemporary tendencies and possible perspectives of the power potential distribution.), 1–20, PDF (stáhnout článek)

ŽÍŽALOVÁ Pavla, CSANK Pavel
JSOU VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE KLÍČOVÉ PROCESY (NEROVNOMĚRNÉHO) REGIONÁLNÍHO ROZVOJE? (Are research, development and innovations key processes of uneven regional development?), 21–36, PDF (stáhnout článek)

ČERMÁK Zdeněk, HAMPL Martin, MÜLLER Jan
SOUČASNÉ TENDENCE VÝVOJE OBYVATELSTVA METROPOLITNÍCH AREÁLŮ V ČESKU: DOCHÁZÍ K VÝZNAMNÉMU OBRATU? (Contemporary tendencies of population development of metropolitan areas in Czechia: is an important turn coming?), 37–51, PDF (stáhnout článek)

NETRDOVÁ Pavlína, NOSEK Vojtěch
PŘÍSTUPY K MĚŘENÍ VÝZNAMU GEOGRAFICKÉHO ROZMĚRU SPOLEČENSKÝCH NEROVNOMĚRNOSTÍ (Approaches to measuring the relevance of geographical dimension of societa inequalities.), 52–65, PDF (stáhnout článek)